Scéim Foilseoireachta SF

Íoslódáil (PDF)

Íocaíochtaí os cionn €20,000

Tá tiomantas sa Phlean Athchóirithe Seirbhíse Poiblí go bhfoilseofar gach ordú ceannaigh ar €20k nó níos mó ar líne. Foilsíonn an roinn an fhaisnéis seo ar bhonn ráithiúil.

Féach ar ár bhfoilseachán anseo

Acht um Shaoráil Faisnéise, Beartas Soláthair

Íosládáil (PDF)