Sonraí teagmhála

Tá Oifig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ar oscailt ó Luan go hAoine idir 9.15am agus 5.00pm

Seoladh: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.

Fón: +353 1 639 5750

Ríomhphost: info@cpsa.ie (Fáilteofar roimh chomhfhreagras i nGaeilge ag an seoladh ríomhphoist seo.)

Cuirimid cabhair ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas a theastaíonn uathu ár seirbhísí a úsáid. Má tá cabhair uait chun rochtain a fháil ar ár gcuid seirbhísí, seol ríomhphost le do thoil chuig ár nOifigeach Rochtana ag accessofficer@ombudsman.ie

Léarscáil láithreáin

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.