I gcás gur mian le comhlacht poiblí a earcaíocht féin a sheoladh, féadfaidh sé iarratas ar cheadúnas earcaíochta a dhéanamh chuig an gCoimisiún. Ní fhéadfaidh ach comhlachtaí poiblí a thagann faoi shainchúram an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004, iarratas a dhéanamh.

Más mian leat a sheiceáil an dtagann comhlacht poiblí faoi shainchúram an Achta nó nach dtagann, féadfaidh tú déanamh amhlaidh anseo..

Chun an fhoirm seo a líonadh amach, beidh na nithe seo ag teastáil uait:

  • Sonraí faoi phróisis agus nósanna imeachta earcaíochta reatha an chomhlachta phoiblí
  • Sonraí faoi chineál agus leibhéal na hearcaíochta a sheolfaidh sé faoi cheadúnas
  • Sonraí faoi conas a chloífidh an comhlacht poiblí leis na Cóid Chleachtais

Urramaíonn an Coimisiún na cearta atá ag gach duine a úsáideann ár seirbhísí ar líne agus tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinn. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid le do sonraí pearsante féach ar ár bhfógra príobháideachais.

Tosaigh