• 1

  Ceadúnas earcaíochta

 • 2

  Teagmháil

 • 3

  Forbhreathnú

 • 4

  Comhlíonadh

 • 5

  Faisnéis Bhreise

Ceadúnas earcaíochta

An bhfuil ceapacháin chuig poist laistigh de do chomhlacht faoi réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004?

Ní fhéadfar ceadúnas earcaíochta a dheonú ach do chomhlachtaí poiblí a thagann faoi shainchúram an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004? Níl comhlachtaí nach dtagann faoi shainchúram an Achta faoi réir maoirseachta ag an gCoimisiún ná faoi réir na gCód Cleachtais uaidh. Siar go dtí an leathanach baile

Seiceáil an bhfuil nó nach bhfuil do chomhlacht faoina shainchúram anseo.

Cén chatagóir lena mbaineann an t-ordú?

Is féidir le comhlacht poiblí iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ginearálta nó ar cheadúnas sonrach.

Ceadaíonn ceadúnas ginearálta duit ceapacháin a dhéanamh do gach post laistigh den eagraíocht.

Ceadaíonn ceadúnas ar leith duit ceapacháin a dhéanamh chuig poist shonraithe amháin, chun cuspóir áirithe a chuir I gcrích, áit a bhfuil na cúinsí seo leagtha amach roimh ré.