Ráiteas Straitéise 2016 – 2018

Leagtar amach sa ráiteas straitéise na príomhchuspóirí atá ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí d’fhonn feabhas a chur ar réimse na hearcaíochta seirbhíse poiblí