Comhairliúchán Poiblí maidir le Ráiteas Straitéise ó Oifig an Ombudsman 2022-2024

Tá a Ráiteas Straitéise don tréimhse 2022-2024 á fhorbairt ag an Oifig faoi láthair. Tá fonn orainn bhur dtuairimí a fháil ar réimse saincheisteanna agus tá próiseas comhairliúcháin phoiblí oscailte againn maidir le forbairt ár Ráiteas Straitéise.

Comhairliúchán Poiblí

Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa ráiteas straitéise na príomhchuspóirí atá ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí d’fhonn feabhas a chur ar réimse na hearcaíochta seirbhíse poiblí

Íoslódáil (PDF)