Is é an fhreagracht atá orainn a chinntiú go ndéantar beartais earcaíochta, cleachtais earcaíochta agus córais tacaíochta earcaíochta a dhearadh agus a oibriú i gcomhréir leis na Cóid Chleachtais trí roinnt iniúchtaí a dhéanamh gach bliain.

Tar éis gach próisis iniúchóireachta agus mheastóireachta, cuirimid tuarascáil le chéile ina dtugaimid mionsonraí faoi na torthaí.
I gcás inarb iomchuí, cuirimid moltaí ar áireamh chun aghaidh a thabhairt ar aon réimse le haghaidh feabhais a sainaithníodh sa chleachtadh.

Rinneadh na hiniúchtaí seo a leanas le blianta beaga anuas agus tá siad ar fáil lena léamh nó lena n-íoslódáil.