Tá Tuarascálacha Bliantúla an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ar fáil lena léamh agus/nó lena n-íoslódáil thíos.

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Ba é 2020 an 16ú bliain don Choimisiún mar rialtóir earcaíochta agus roghnúcháin sa tseirbhís phoiblí. Ón tús, bhí ról lárnach againn maidir le luachanna cothroime agus trédhearcachta a chur chun cinn. Thugamar tacaíocht d’oifigí agus do ranna chun fostaithe ar ardchaighdeán a earcú agus chuidíomar le muinín a chur chun cinn sna seirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal.

Lean an Coimisiún lena chuid oibre ag imscrúdú gearán faoin gCód Cleachtais in 2020. Le linn 2020, d’oibrigh Oifig an Choimisiúin chun a rannpháirtíocht le comhlachtaí poiblí a neartú agus chun tuiscint dhomhain ar a n-oibleagáidí a chinntiú, mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais. Cuireadh béim láidir ar na nósanna imeachta athbhreithnithe agus achomhairc chun a chinntiú go ndéileálann comhlachtaí poiblí le gearáin go hiomchuí.

Thuig an Coimisiún go rímhaith go raibh ualach oibre breise ar chomhlachtaí poiblí i gcomhthéacs na Paindéime COVID.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2019

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2012

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2011

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil