Tá Tuarascálacha Bliantúla an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ar fáil lena léamh agus/nó lena n-íoslódáil thíos.

Tuarascáil Bhliantúil 2019

Ba í an bhliain 2019 an 15ú bliain inar fheidhmigh an Coimisiún mar rialálaí earcaíochta agus roghnúcháin sa tseirbhís phoiblí.  Ón tús, d’imríomar ról lárnach maidir le luachanna na cothroime agus na trédearcachta a chur chun cinn.  Thugamar tacaíocht d’oifigí agus ranna fostaithe ar ardchaighdeán a earcú agus chabhraíomar le muinín a chur chun cinn as na seirbhísí a chuirtear ar fail don phobal.

Bhí neartú acmhainní foirne ina thosaíocht do chuid mhór comhlachtaí poiblí sa bhliain 2019 go fóill, mar a bhí le feiceáil sna hardleibhéil ghníomhaíochta earcaíochta agus roghnúchain a bhíar siúl.  Ar aon dul leis sin, bhí méadú ann ar an líon gearán a fuarthas agus ar an éileamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2012

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil

Tuarascáil Bhliantúil 2011

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil trí chliceáil ar an nasc thíos.

Íoslódáil