Ó am go chéile, is féidir go bhfuil fonn ar shealbhóir ceadúnais úsáid a bhaint as gníomhaireacht earcaíochta chun cabhrú leis tabhairt faoi roinnt de na cúraimí a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin. Ceanglaítear ar an gCoimisiún liosta de ghníomhaireachtaí earcaíochta liostaithe a fhoilsiú gach bliain. Is gníomhaireachtaí iad sin ar deimhin leis an gCoimisiún, tar éis measúnú a dhéanamh, go bhfuil próisis chuí i bhfeidhm acu chun tacú le sealbhóirí ceadúnais roghnúchán atá cóir agus bunaithe ar fhiúntas a chur i gcrích i gcomhréir leis na Cóid Chleachtais.

Má tá fonn ort iarratas a dhéanamh ar stádas mar ghníomhaireacht earcaíochta liostaithe, comhlánaigh an fhoirm thíos. Chun an fhoirm seo a líonadh amach, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait:

  1. Deimhniú imréitigh cánach
  2. Fianaise á léiriú go bhfuil an ghníomhaireacht ar chlár na ngníomhaireachtaí fostaíochta ceadúnaithe
  3. Faisnéis faoi phróisis agus nósanna imeachta earcaíochta na gníomhaireachta
  4. Fianaise ar conas a chloífidh an ghníomhaireacht leis na Cóid Chleachtais

Urramaíonn an Coimisiún na cearta atá ag gach duine a úsáideann ár seirbhísí ar líne agus tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinn. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid le do sonraí pearsante féach ar ár bhfógra príobháideachais.

Tosaigh