Scéim na Gaeilge

D’ullmhaigh an Choimisin an Scéim seo faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Cuireadh cóip den scéim seo ar aghaidh chuig an gCoimisinéir Teanga.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, Scéim Teanga (PDF)