Is iad seo a leanas na tréimhsí ama nach mór duit athbhreithniú a iarraidh ó chomhlacht poiblí nó gearán a dhéanamh le comhlacht poiblí iontu:

Athbhreithniú ar an gcinneadh a iarraidh (cuid 7)

  • Ní mór duit athbhreithniú neamhfhoirmiúil a iarraidh laistigh de chúig lá oibre ón gcinneadh ar an roghnú a fháil.
  • Ní mór duit athbhreithniú foirmiúil a iarraidh laistigh de dhá lá oibre ón gcinneadh ar an athbhreithniú neamhfhoirmiúil a fháil, nó laistigh de 10 lá oibre ón gcinneadh ar an roghnú a fháil.
  • Ba cheart don chomhlacht poiblí fógra a thabhairt duit faoi chinneadh an athbhreithnithe fhoirmiúil laistigh de 25 lá oibre ó d’iarraidh a fháil 

 

Gearán a dhéanamh (cuid 8)

  • Ní mór duit gearán neamhfhoirmiúil a dhéanamh laistigh de thréimhse ama réasúnta
  • Ní mór duit gearán foirmiúil a dhéanamh laistigh de dhá lá oibre ó fhógra a fháil faoin gcinneadh ar an ngearán neamhfhoirmiúil
  • Ba cheart don chomhlacht poiblí fógra a thabhairt duit faoin gcinneadh ar an ngearán foirmiúil laistigh de 25 lá oibre ó d’iarraidh a fháil 
  • Ní mór duit achomharc a dhéanamh chugainn laistigh de 10 lá oibre ó fhógra a fháil faoi thoradh an athbhreithnithe fhoirmiúil 

Má dhéanann tú gearán lasmuigh de na tréimhsí ama sin, is féidir go ndiúltófar duit.