Fógra faoi Covid-19

Tuigtear go bhfuil an éigeandáil sláinte poiblí atá buailte linn faoi láthair ag cur isteach go mór ar sheirbhís phoiblí a sholáthar agus ar obair ár nOifige féin agus ní féidir é seo a sheachaint. Nuair a chuirtear é seo san áireamh, iarraimid oraibh bheith foighneach agus comhoibriú linn agus an méid seo a leanas a dhéanamh, ach go háirithe:

A)  Smaoinigh le do thoil ar cheart gearáin a dhéanamh faoi CHOMÓRTAIS ARNA REÁCHTÁIL ag seirbhísí cúraim sláinte agus tacaíochta sóisialta, atá faoi bhrú ollmhór faoi láthair.

B)   I dtaobh obair an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí,, leanfaidh ár bhfoireann ag oibriú i rith an ama seo.  Braithimid, áfach, ar idirghníomhú leis na soláthraithe seirbhíse chun tabhairt faoinár n-obair, agus d’fhéadfadh bheith moilleanna suntasacha chun freagairtí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse, go háirithe iad siúd i gcúram sláinte.  De bhreis air sin, d’fhéadfadh go ndéanfar cuid dár bhfoireann féin a imlonnú chun oibriú i seirbhísí ríthábhachtacha túslíne.  Gabhaimid leithscéal as na moilleanna a bheidh ar chúrsaí.

Leagtar amach sna Cóid Chleachtais na sásraí athbhreithnithe agus achomhairc a bheidh ar oscailt duit má tá tú míshásta le próiseas roghnúcháin. Féadfaidh tú athbhreithniú ar an gcinneadh a iarraidh faoi chuid 7 nó gearán a dhéanamh faoi chuid 8.

Ní mór duit a roghnú cé acu a iarrfaidh tú: athbhreithniú ar an gcinneadh nó gearán a dhéanamh.

Athbhreithniú a iarraidh (cuid 7)

Más rud é go bhfuil tú míshásta le cinneadh a rinneadh le linn próiseas roghnúcháin, go gcreideann tú gur bunaithe ar fhaisnéis mhícheart a bhí an cinneadh nó nár cloíodh leis an nós imeachta doiciméadaithe, féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh faoi chuid 7 den chód ábhartha.

Féadfar an cinneadh a aisiompú má fhaightear é a bheith mícheart.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas athbhreithnithe agus faoi conas is féidir athbhreithniú a iarraidh.

Gearán a dhéanamh (cuid 8)

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoin bpróiseas roghnúcháin faoi chuid 8 den chód ábhartha má mheasann tú gur míchothrom a bhí an próiseas agus gur sháraigh sé an Cód Cleachtais.

Má fhaightear an roghnú a bheith míchothrom, ní aisiompófar an cinneadh. Mar sin féin, is féidir go ndéanfar athruithe ar an bpróiseas chun a chinntiú nach dtarlódh sárú choíche.  

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bpróiseas gearáin agus faoi conas is féidir gearán a iarraidh.

Conas a roghnaím idir gearán agus athbhreithniú?

Ní mór duit a roghnú cé acu a iarrfaidh tú: athbhreithniú ar an gcinneadh (faoi chuid 7) nó gearán a dhéanamh (faoi chuid 8).

Más rud é gur iarr tú athbhreithniú cheana féin, ní fhéadfaidh tú gearán a dhéanamh ansin. Ní ghlacfaimid le gearán ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.

Ní mór duit bheith cúramach agus an sásra is oiriúnaí do do chás á chinneadh agat. Féach an tábla thíos chun cabhrú leat an rogha cheart a dhéanamh.

Cén uair ba cheart dom athbhreithniú ar an gcinneadh a iarraidh (cuid 7)?

Cén uair ba cheart dom gearán a dhéanamh (cuid 8)?

Má tá tú míshásta leis na marcanna a fuair tú Má chreideann tú gur mícheart a bhí an próiseas roghnúcháin
Má chreideann tú nár cuireadh do thaithí ná do cháilíochtaí san áireamh Más féidir leat sárú amháin nó níos mó ar na Cóid Chleachtais a shainaithint
Má chreideann tú nár chloígh an bord roghnúcháin leis an bpróiseas a leagadh amach Má chreideann tú nár caitheadh le hiarrthóirí ar bhealach comhsheasmhach ná tré dhearcach sa phróiseas
Má chreideann tú gur bunaithe ar fhaisnéis mhícheart a bhí na marcanna a fuair tú Má tá tú ag iarraidh athruithe ar an bpróiseas roghnúcháin sa todhchaí
Má tá tú ag iarraidh go n-aisiompófaí an cinneadh deiridh Mura bhfuil tú ag iarraid go n-aisiompófaí an cinneadh deiridh