Cén uair atá feidhm aige?

Níl feidhm ag an gcód seo ach amháin i gcás go bhfuil comhlacht poiblí ag iarraidh duine faoi mhíchumas nó buíon daoine faoi mhíchumas, mar atá sainmhínithe san Acht um Míchumas, 2005.

Tá forálacha ann sa chód lena bpléitear le hinrochtaineacht agus leis an dóigh a gcaitear le hiarratasóirí le linn an phróisis cheapacháin.

Cad a chiallaíonn sé?

Má tá tú ag iarraidh duine faoi mhíchumas a cheapadh faoin gcód seo, ní mór duit próiseas roghnúcháin atá cothrom, trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas a sheoladh. Ní mór cloí le prionsabail agus caighdeáin an chóid le linn an phróisis sin. Sa chás seo, áfach, féadfar an próiseas ceapacháin a theorannú do dhaoine faoi mhíchumas.

Ní mór sásraí athbhreithnithe agus achomhairc a bheith i bhfeidhm d’aon duine nach bhfuil sásta leis an gceapachán.