Cén uair atá feidhm aige?

Tá feidhm ag an gcód seo maidir le ceapacháin sa Gharda Síochána ar ina leith atá freagracht reachtúil ar Choimisinéir an Gharda Síochána as an gcinneadh deiridh a dhéanamh ar oiliúnaithe agus cúltacaí an Gharda Síochána, i measc daoine eile, a cheapadh.

Cé go ndéanann an Coimisinéir an cinneadh deiridh, is iad an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus an Garda Síochána a sheolann na próisis roghnúcháin ar bhonn comhpháirteach. Tá nósanna imeachta athbhreithnithe agus gearáin ar leith leagtha amach sa chód do na codanna den phróiseas roghnúcháin a sheolann na heagraíochtaí faoi seach.

Féadfaidh iarrthóir athbhreithniú ar chinneadh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a iarraidh faoi chuid 7 agus féadfaidh sé/sí athbhreithniú ar chinneadh ón nGarda Síochána a iarraidh faoi chuid 8.

Má chreideann an t-iarrthóir gur sháraigh ceachtar eagraíocht an cód, féadfaidh sé/sí gearán a dhéanamh leis an eagraíocht sin faoi chuid 9.