Na ceanglais ar an eagraíocht faoin Acht um Míchumas, 2005

Mar chomhlacht poiblí, ceanglaítear ar an eagraíocht a chinntiú go gcloíonn sí le hailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas, 2005 ("an tAcht").

  • Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 25 den Acht a chinntiú gurb inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas a bhíonn na limistéir dá foirgneamh/foirgnimh a mbíonn rochtain ag an bpobal i gcoitinne orthu
  • Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 26 den Acht a chinntiú gurb inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas a bhíonn a seirbhísí poiblí príomhshrutha, a mhéid atá sé sin praiticiúil agus cuí. Má mheasann an eagraíocht go bhfuil sé riachtanach déanamh amhlaidh, ní mór di cabhrú le daoine faoi mhíchumas a seirbhísí a rochtain. I gcás inarb iomchuí, ní mór don eagraíocht an saineolas agus na scileanna cuí a bheith aici chun comhairle a chur ar an gcomhlacht poiblí le linn dó a chinntiú gurb inrochtana a bhíonn a sheirbhísí
  • Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 26(2) den Acht "oifigeach rochtana" a cheapadh chun cur ar fáil, eagrú agus comhordú a dhéanamh ar an soláthar cúnaimh agus treorach do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh a seirbhísí a rochtain
  • Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 27 den Acht a chinntiú gurb inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas a bhíonn na hearraí nó na seirbhísí a cheannaíonn sí
  • Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 28 den Acht a chinntiú gur i bhformáid atá inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas a sholáthraítear an fhaisnéis a chuireann sí ar fáil

Leag an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí beartais agus straitéisí amach chun na ceanglais atá air mar chomhlacht poiblí faoi ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas 2005 (an tAcht) a chomhlíonadh.

Sonraí Oifigeach Rochtana

Ceanglaítear ar an eagraíocht le halt 26(2) den Acht "oifigeach rochtana" tá Peter Mahony a cheapadh chun cur ar fáil, eagrú agus comhordú a dhéanamh ar an soláthar cúnaimh agus treorach do dhaoine faoi mhíchumas atá ag iarraidh a seirbhísí a rochtain. Seo a leanas na sonraí teagmhála do Peter:

Seoladh - 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
Fón - 01 - 6395625
Ríomhphost - accessofficer@cpsa.ie