Cloíonn an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí leis na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid agus spreagann sé athúsáid na faisnéise a tháirgeann sé.

Mura sonraítear a mhalairt, is faoi chóipcheart an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá an fhaisnéis ar fad a thugtar ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is ceadmhach duit an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin a athúsáid saor in aisce i bhformáid ar bith. Áirítear le hathúsáid cóipeáil, cóipeanna a eisiúint chuig an bpobal, foilsiú, craoladh agus aistriú chuig teangacha eile. Áirítear taighde agus staidéar neamhthráchtála le hathúsáid freisin.

Féadfar faisnéis agus doiciméid a fhaightear ón suíomh Gréasáin seo a atáirgeadh agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais faisnéise earnála poiblí is déanaí atá ar fáil ag www.psi.gov.ie. Bíonn athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • an fhoinse agus cóipcheart an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a aithint i gcás go soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile
  • an fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn
  • gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach
  • gan an fhaisnéis a úsáid chun táirge nó seirbhís ar leith a fhógairt nó a chur chun cinn
  • gan an fhaisnéis a úsáid chun críocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta

Níl dliteanas ar an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí i leith aon chaillteanais nó dliteanais atá bainteach le hathúsáid na faisnéise a thugtar ar a shuíomh Gréasáin. Déantar dianiarracht a chinntiú gur cothrom le dáta agus cruinn atá an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin. Ní dheimhníonn an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí gur cothrom le dáta agus saor ó earráidí atá an fhaisnéis ar fad ar a shuíomh Gréasáin. Ní thugann an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí údarás d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith aige/aici chun a chuid faisnéise a athúsáid.