An Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí  - Tuarascáil Bhliantúil 2016 - Ár Misean

Ár Misean

Go ndéantar ceapacháin chuig comhlachtaí poiblí de réir phrionsabail na cneastachta, an fhiúntais, na cothroime agus na hoscailteachta agus go mbíonn siad ag teacht leis an dea-chleachtas.


back to top